מתכננים פרישה - פרק 1
דילמות קריטיות

איך מקבלים החלטות בגיל פרישה ומהם התהליכים שיש לבצע מול המעסיק,

הקופות הפנסיוניות ומס הכנסה ?

בתאריך 21/04/2021 בשעה 14:30

* אנא וודאו כי השידור אינו מושתק