בוחרים נשיא - 2021

שלמה אייזיק מציג: כך תראה לשכת סוכני הביטוח בכהונתי

בתאריך 15/11/2020 בשעה 13:30

* אנא וודאו כי השידור אינו מושתק